Disclaimer

KWF Kankerbestrijding is uitgever van www.teamkwf.nl. KWF onderhoudt deze website.  

KWF heeft de informatie op zijn websites met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan. Voor informatie gepresenteerd op websites van derden draagt KWF Kankerbestrijding geen enkele verantwoordelijkheid. Ook niet als er een hyperlink naar een dergelijke website op de KWF-website is opgenomen.

Op alle tekst- en beeldmateriaal en technische voorzieningen op www.teamkwf.nl en overige sites waarover KWF Kankerbestrijding de redactie voert, rust copyright dat toebehoort aan de Stichting KWF Kankerbestrijding: niets uit deze websites mag worden gekopieerd, of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd. Deze beperking geldt voor drukwerk, fotokopie, printwerk, videoband, audioband, film, opslaan als computerbestand, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik. Voor elke uitzondering hierop dien je te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de eindredactie.

Lees hier de disclaimer van KWF

Lees hier de Algemene voorwaarden van Team KWF

 

Onze partner
20 Knots